ប៊ិចប្លាស្មា

  • Plasma skin freckle pen

    ប៊ិចស្នាមប្រឡាក់ស្បែកផ្លាស្មា

    ប្រើបច្ចេកវិទ្យារូបវិទ្យាប្លាស្មារំអិលខ្នាតតូចនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានហ្គាសកាបូនភ្លាមៗនឹងរលាយបាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍មិនហូរឈាមមិនប្រើថ្នាំសន្លប់រាប់សិបមាប់មគដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនធ្វើឱ្យខូចជាលិការស្បែកដែលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានតិចតួចបំផុត។ ប្រើនិងហាងថែរក្សាសម្ផស្សឬមន្ទីរពេទ្យនៃម៉ាស៊ីនកែសម្ផស្សឡាស៊ែរដើម្បីយកចេញនូវចំណុចមិនល្អនៅលើផ្ទៃស្បែកតែជាងម៉ាស៊ីនសម្អាងឡាស៊ែរកាបូនឌីអុកស៊ីត។