ត្រជាក់រាងកាយនិងបង្ហាប់ត្រជាក់

  • Cold compress

    បង្ហាប់ត្រជាក់

    ការបង្ហាប់ត្រជាក់តាមបែបវេជ្ជសាស្ត្រអាចធ្វើឱ្យការកន្ត្រាក់សរសៃឈាមក្នុងតំបន់កាត់បន្ថយការកកស្ទះក្នុងតំបន់កាត់បន្ថយភាពប្រែប្រួលនៃចុងសរសៃប្រសាទនិងបំបាត់ការឈឺចាប់ត្រជាក់និងបន្ថយគ្រុនក្តៅកាត់បន្ថយលំហូរឈាមក្នុងតំបន់ទប់ស្កាត់ការរលាកនិងការសាយភាយ។