ការថែរក្សាជើងដោយដៃ

  • Hand cream

    ក្រែម​លាប​ដៃ

    មានប៊ឺរី ២ ភាគរយដែលជាកត្តាផ្តល់សំណើមដល់រុក្ខជាតិធម្មជាតិដើម្បីផ្តល់នូវជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្បែក។
  • Foot scrub cream

    ក្រែមជូតជើង

    ប្រេងប៊ឺរៀៈការពារភាពស្ងួតនិងស្នាមប្រេះងាយស្រូបយកនិងស្តារឡើងវិញរក្សាសំណើមស្បែកនិងយឺតនិងផ្តល់សំណើមយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។