កាវបិទក្រចកជែល

  • Glue polish nail gel

    កាវបិទក្រចកជែល

    GEL POLISH ៥ ជំហានដើម្បីធ្វើឱ្យរោមចិញ្ចើមរបស់អ្នកស្រស់ស្អាតនិងចូលចិត្តកាវបិទប្រេងក្រចកដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាដូចខាងក្រោមនេះ៖ របកចេញមិនងាយស្ងួតស្ងួតធន់បានយូរពណ៌មិនត្រឹមត្រូវសំភារៈ ០១. កាវបិទអាចបត់ចេញបាន BASE COAT មិនចេះរលត់ងាយ រលុងត្រូវបានប្រើមុនពេលកាវបិទពណ៌, ការពារក្រចកពីការលឿង, របកនិងកោរសក់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពរឹងមាំនិងប្រើបានយូរ។ ត្រូវប្រាកដថាខាត់ក្រចករបស់អ្នករហូតទាល់តែមិនមានចំណុចឆ្លុះបញ្ចាំង។ ផ្ទៃខាងលើបន្ទាប់ពីពន្លឺមានភាពស្អិតហើយ ...