អ្នកសំអាតមុខ

  • Face cleanser

    អ្នកសំអាតមុខ

    ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយផលិតផលសំអាតមុខអាស៊ីដអាមីណូគឺជាថ្នាំសំអាតមុខជាទូទៅដែលវាមានគ្រឿងផ្សំថែរក្សាស្បែកផ្សេងៗគ្នាអាចសម្អាតស្បែកមុខបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសភាពស្បែកទទួលបានការស្វាគមន៍ពីមនុស្សយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។